Upit

MA.KE. d.o.o.
KASTANIJA bb/11, PP 23
52466 NOVIGRAD
HRVATSKA

Tel: +385 91 9575501

UPIT
PREZENTACIJSKI FILM DOCK MARINE SYSTEMS VODENI BICIKL
Vodena stanica Vodostanica Purifico VS predstavlja malu fabriku vode koja automatski i istovremeno vrši koagulaciju, dezinfekciju i prečišćavanje sirove vode Bez obzira na stepen i vrstu zagađenja daje vodu za piće odličnog kvaliteta.

Tehnične specifikacije: